Venäjänkauppaklubi on nimennyt Vuoden Laukkuryssäksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet Venäjän-kaupan edellytyksiä tai toimineet ansiokkaasti alan yrittäjinä.

Etelä-Karjalan venäjänkauppaklubi on valinnut laukkuryssän joka vuosi perustamisestaan lähtien. He ovat: kaupunginjohtaja Markku Andersson (1997), toimitusjohtaja Paavo Häyhä (1998), toimitusjohtaja Reijo Lappalainen (1999), vientiasiamies Ilkka Lampinen (2000), toimitusjohtaja Asko Tuomainen (2001), toimitusjohtaja Pirjo Karhu (2002), toimitusjohtaja Hannu Hakko (2003), professori Tauno Tiusanen (2004), kaupunginjohtaja Tauno Moilanen (2005), toimitusjohtaja Juha Pulkkinen (2006), toimitusjohtaja Kirsti Laine (2007), hallituksen puheenjohaja Timo Multanen (2008), Itäisen tullipiirin päällikkö Tommi Kivilaakso (2009), kunnanjohtaja Antti Pätilä (2010), kaupunginjohtaja Pertti Lintunen (2011), yrittäjä Kai Paananen (2017), kirjeenvaihtaja Marja Manninen (2018) ja yrittäjä Jyrki Jauhiainen (2019).