Etelä-Karjalan venäjänkauppaklubi EKVK ry perustettiin tammikuussa 1997.
Alusta asti sen tarkoitus on ollut toimia eteläkarjalaisten venäjänkaupasta
kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kohtaamispaikkana ja kokemustenvaihdon
foorumina.  

Yhdistys järjestää jäsenilleen kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä seminaareja Venäjän kauppaan liittyvistä asioista ja välittää tietoja muiden tahojen järjestämistä tapahtumista. Lisäksi EKVK ry pyrkii vaikuttamaan sekä Venäjän että Suomen viranomaisiin kaupankäynnin esteiden poistamiseksi.

Klubin tilaisuudet voivat olla myös vapaamuotoisia, keskinäiseen tiedonvaihtoon tähtääviä kohtaamisia. Tärkeä osa toimintaa on jäsenistön keskinäisten kokemusten ja ajatusten vaihto, mikä osaltaan auttaa välttämään karikoita Venäjällä.

Yhteistyötä tehdään muiden Suomessa toimivien ei-kaupallisten Venäjä- kiltojen ja klubien kanssa.